Företagsresor

Vi hjälper er att skapa konferenser, möten och events som når hela vägen fram till målet - att lilla teamet eller hela företaget skall få en härlig upplevelse!

Det är lätt att tro att det räcker med ett trevligt resmål och en väl sammansatt agenda för att få till en lyckad konferens. I den bästa av världar är det säkert så men vi vet av erfarenhet att det tyvärr finns en hel del som kan få fel på vägen, både kring logistiken och kring det praktiska kring själva konferensdelen.

En viktig fråga som vi tycker man bör ställa sig är vad vill man att resultatet av resan skall mynna ut i? Både från företagets sida och utifrån de anställdas perspektiv.

Om förväntan inte stämmer överens innan man givit sig av kan man vara rätt säker på att alla inte kommer att vara odelat positiva vid hemkomsten hellre.

Har alla klart för sig vad syftet med resan är? Teambuilding inom reda färdiga grupperingar eller ”mingla” och knyta banden över gränserna? Hur ser balansen ut mellan nöje och arbete? Det är betydligt lättare att få ned den perfekta agendan på pränt än att faktiskt få den att fungera i praktiken.

Detta är bara några av de frågeställningar man måste ställa sig och det är där vi kommer in i bilden. Det tar tid att tänka ut både plan B & C och det är nog tid som ni hellre vill lägga ned på det ni är bra på – att leda företaget.

Det finns givetvis ytterligare frågor och funderingar (både självklara och mindre uppenbara) och det diskuterar vi gärna vidare med er över en kopp kaffe på ert kontor!