Privacy Policy & Credits

Integritets- och Sekretesspolicy

Denna webbplats hanteras av Cuttlefish AB med organisationsnummer 559044-8006.

Vi förpliktigar oss att skydda dina personliga uppgifter. Vår integritets- och sekretesspolicy beskriver vilken typ av information som vi samlar in på webbplatsen www.cuttlefish.se samt hur vi använder och skyddar informationen. Här står även vad du skall göra om du inte önskar att dina personuppgifter sparas i samband med besök på vår webbplats och hur du kan ändra information som du redan har gett oss.

Policyn avser endast denna webbplats och inte övriga webbplatser/sajter som är länkade från denna.

Så använder vi dina uppgifter

De personuppgifter som du aktivt lämnar till oss på denna webbplats kommer vi att använda till det syfte som beskrivas i samband med att du skriver in personuppgifter.  Vi kan använda uppgifter du lämnar (bland annat namn, postadress, e-postadress, telefonnummer) till att kontakta dig. Vi kan tidvis använda tjänster från tredje part till att administrera eller analysera information, även personuppgifter, som vi inhämtar på våra sajter.

Information om cookies (”kakor”) på www.cuttlefish.se

Denna webbplats innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att en webbplats innehåller cookies, vad dessa cookies används till samt hur cookies kan undvikas.

Användningsområden

På vissa delar av webbplatsen www.cuttlefish.se används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner som t ex besöksstatistik eller erbjuda en förenklad och mer anpassad användarupplevelse.

Din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt undviker att cookies tas emot och lagras och/eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. 

Besöksstatistik

Cuttlefish AB använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra webbplatsen med avseende på innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder en kombination av JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Det är möjligt för användaren att blockera användningen av cookies genom inställningar i webbläsaren.

Genom att använda Cuttlefish webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du önskar att dina besök på www.cuttlefish.se inte skall finnas med i statistiken hos Google Analytics så finns det tillägg som du kan installera i din webbläsare och som blockerar detta.

Datasäkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta alla relevanta. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

Ändringar i vår policy

Vi vill uppmana dig att besöka sidan ofta för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i denna integritetspolicy.

Kontakt

Kontakta oss på Cuttlefish AB, info@cuttlefish.se eller på telefon 08–43732600 om du har frågor eller kommentarer kring denna policy eller för att rapportera brott mot denna. Du kan även kontakta oss för att korrigera eller uppdatera dina personuppgifter.

Du kan alltid begära kopia på den information vi har om dig, vi vidtar rimliga åtgärder för att tillmötesgå önskemål enligt ovan.

Credits

Website for Stockholm’s finest Travel Agency

Jekyllified by Set Hallstrom

Built uppon:
Landed by HTML5 UP
html5up.net | @ajlkn
Free for personal and commercial use under the CCA 3.0 license ( html5up.net/license )

A dark, slick, modern, responsive, adjective-drenched design built around an extremely dynamic landing page (scroll that mofo!). Inspired by Big Picture, another design of mine with a similarish feel/flow, only this time I took it waaaaaay further and actually made it multipurpose (versus copping out and making it a one pager like I did last time ;) Includes multiple pages, a bunch of pre-styled elements, and all its Sass sources. Feedback, bug reports, and comments are not only welcome, but strongly encouraged :) AJ aj@lkn.io | @ajlkn https://aj.lkn.io/